Pes Baskervillský

16. listopadu 2014 v 14:39 | maya

Pes Baskervillský

Sir Arthur Conan DoyleAutor:
Sir Doyle se narodil v Edinburgu 22.5.1859, kde též zemřel 7.7.1930. Byl to britský spisovatel mezinárodně uznávaný, lékař, válečný zpravodaj a politik. Na lékaře studoval v Endinburgu. Stal se lékařem na lodi, které plula kolem západního afrického pobřeží. Po návratu se mu nepodařilo rozjet lékařskou praxi, proto se začal zajímat o literaturu. Hodně ho ovlivnila tvorba Allana Poea, kde se začal soustředit na detektivní tvorbu. Vytvořil postavu geniálního Sherlocka Holmese (vyniká brilantní dedukcí, skvělou hrou na housle, měl věrného přítele, spolupracovníka i obdivovatele dr. Watsona. Inspirací pro postavu Sherlocka Holmese byl dr. Joseph Bell, jeden z profesorů, kterého Doyle potkal při svých studiích medicíny.) Roku 1900 se zúčastnil Búrské války, za to byl povýšen do šlechtického stavu. 2x neúspěšně kandidoval do parlamentu. Zajímal se o zahraniční politiku (chtěl zlepšit situaci v Kongu, varoval před hrůzami 1. Světové války, byl zastáncem stavby tunelu pod Lamanšským kanálem). Také založil spolek Piligrimů, který podporoval britsko-americké vztahy. Jako první, veřejně vystoupil pro změnu korunovační přísahy ve snaze odčinit křivdu vůči anglickým katolíkům. Varoval před hrůzami letecké a ponorkové války. Z jeho popudu, byly do anglické armády zavedeny ocelové přilby a námořnictvo bylo vybaveno moderními záchrannými pásy. Věnoval se sportům: kriket, golf, průkopník sjezdového lyžování. Byl dvakrát ženatý (Luisa Hawkinson, která v roce 1906 zemřela na tuberkulózu a o rok později si vzal Jean Leckie). Jeho heslem bylo: zdravý rozum, spravedlnost a lidská snášenlivost. V literatuře byl se svými vědeckofantastickými příběhy průkopníkem detektivního žánru, svými prácemi přispěl i k popularizaci spiritismu (víra v posmrtný život). Ve svých detektivkách vykresluje atmosféru ustupující tradic viktoriánské Anglie, obavy z možného budoucího chaosu, a zároveň dobový obdiv k vědeckým objevům promítající se do smýšlení detektiva.

Jeho díla:
 • detektivní žánr (Sherlock Holmes - 56 povídek, 4 romány (Údolí strachu, Znamení čtyř, Návrat Sherlocka Holmese, Poslední poklona Sherlocka Holmese …)
 • sci-fi (Ztracený svět, Jedovatý pás)
 • historické román a povídky (Bílá společnost)
 • romány a povídky (Kapitán polární hvězdy)
 • divadelní hry (Sherlock Holmes)
spiritismus (Nové zjevení)
Vliv na jeho dílo: Hodně ho ovlivnila tvorba Allana Poea, kde se začal soustředit na detektivní tvorbu.
Inspirace: Inspirací pro postavu Sherlocka Holmese byl dr. Joseph Bell, jeden z profesorů, kterého Doyle potkal při svých studiích medicíny.)
Kritika a její proměny: -
Další autoři a jejich díla:
Světoví autoři: Čeští autoři:
Vladimír Chlebnikov (Zakletí smíchem) Karel Čapek (Bílá nemoc, R.U.R.)
Jack London (Bílý Tesák) Alois Jirásek (Psohlavci)
Walt Whitman (Stébla trávy) Fráňa Šrámek (Modrý a rudý)

Obecná charakteristika:
Doba a místo vzniku: 1902, Anglie

Politická situace:-průmyslová revoluce, šířící se myšlenky nacionalismu a liberalismu
Literární forma, druh: próza, epika
Literární žánr: detektivní román
Literární směr:
- literatura konce 19. a začátku 20. století
- individualismus, výjimečnost, bohémství (provokace), oslava zla a satana, tvůrčí svoboda, výlučnost elity nadřazené, odpor k poměrům doby, protest proti městské morálce
-nové umělecké směry (impresionismus-malířství, literatura-sdělení subjektivního dojmu, potlačení rozumové části, v popředí lyrika; symbolismus- nepřímé vyjádření citů, symboly, abstrakce (Březina, Sova); dekadence- individualismus, odpor k měšťanství, provokace erotikou, Satanem atd. (Hlaváček), civilismus- obdiv k technickým vymoženostem moderní doby, k civilizaci (Whitman))
Jazyk:
-ich-forma (vypráví dr. Watson)
-spisovný jazyk
-popis pasáže pro hutnou a napínavou atmosféru
-slohový postup:
Kompozice: chronologická
Místo a doba děje: kolem roku 1890, Anglie/Londýn/, Devonské hrabství (pochmurná vřesovištní krajina, blata)
Hlavní postavy:

 • Sherlock Holmes-je soukromý detektiv, který velmi dlouho a trpělivě pracuje. Má tvůrčí povahu, miluje záhady, libí se mu, když má nad Watsonem narch, když h může poučovat a má velkou radost, když Watson nemá pravdu. Každého se snaží předbíhat v otázce i v odpovědi, někdy je trochu urážliví (např. dr. Mortimer ho nazval 2. Nejlepším odborníkem v Evropě a Sherlock byl poté mírně nepříjemný), je ctižádostivý, snaží se vyřešit každou záhadu, hraje na housle a zajímá se o umění, je starostliví (bojí se o Watsona, o jeho život, když se rozhodl poslat Watsona na Devonské hrabství ,,samotného"), je však také přísný, chladný, ironický a uzavřený, málokdy se směje.
 • Lester Watson- doktor, starostliví a věrný přítel Holmsův, z důvodu detektivní praxe je k cizím lidem nedůvěřivý a diskrétní, jeho kladnou vlastností je zdravý lidský rozum, je dobrosrdečný o hodný (např. utěšoval dr. Motimera kvůli jeho psovi-kokršpanělovi), je také starostlivý (strachuje se o sira Henryho, aby se mu nestalo)
 • doktor Jakub Mortimer- venkovský lékař, bývalý chirurg, přítel Charlese Baskervilla
 • Charles Baskervill- syn Huga Baskervilla, byl vdovec a jeho povaha byla spíše podivínská, přes své bohatství žil velmi skromně a na zámku měl 2 služebné, manželé Barrymorovi. Charles byl velmi nemocný na srdce, tomu přitakal i jeho lékař a přítel dr. Mortimer.
 • Henry Baskervill- synovec Charlese Baskervilla, před příjezdem do Anglie, byl farmář v Kanadě, znamenitý po všech stránkách, čilí třicátník, statná postava, tmavé oči a husté černé vlasy, hrdý, vzdělaný, odvážný a silný, někdy úzkostlivý a skleslý (vylekal netajemného zvuku-psí vytí), je však hodný a laskavý (jak se zachoval k manželům Berrymorovým)
 • manželé Barrymorovi- služebníci rodu Baskervillů
 • pan Frankland- soused Baskervillů, otec Laury Lyousové
 • John Stapleton (vlastním jménem Rodger Baskervill)- přírodopisec a preparátor, drobná a útlá postava, plavovlasý, kolem 40 let, má "sestru" Beryl Stapletonovou- ve skutečnosti jeho manželka, velmi chytrý a mazaný (v Londýně obelhal a vysmýval se i samotnému Sherlockovi), dotěrný (vyzvídal od Watsona informace), výřečný a vychloubačný, opatrný a prohnaný člověk, troufalý, nebezpečný a drzý, žárlivý na svoji manželku Beryl
 • Beryl Stapletonova- sestra (ve skutečnosti manželka)Stapletona, proto tolik vyváděl, když se jí Henry dvořil. Provdala se za svého muže v Jižní Americe, byla poslušná a oddaná. Jenže když prokoukla manželovi záměry a navíc když jí řekl, že má milenku, rázem se z ní stala manželka se značným odporem. Byla také velmi odvážná (když svým dopisem varovala Henryho, a když se vzepřela manželovi ze spolupachatelství na Charlesově vraždě), měla hrozný život se svým mužem- tyranem
 • Laura Lyousová- dcera Franklanda z Coome Tracey, měla intimní vztah s Stapletonem, myslela si, že se stane paní Stapletonovou, ale nevěděla, že je ženatý.
 • Jakub Reskond- nejbližší dědic ze zákona, byl stár a laskavý, nepatřil mezi podezřelé
  Obsah:
  Devonské hrabství v Anglii je sídlem významného rodu Baskervillů. Poutá se k němu strašlivá pověst, že každý člen tohoto rodu zemře hroznou smrtí. Legenda o psovi baskervilském, která se dědí u pokolení na pokolení, hovoří o prokletí Huga Baskervillkého za jeho nekalé a nemravné úmysly. Když unesl jednu mladou pannu na blatech, panna ze zajetí utekla, poslal za ní psy, ne svém koni za ní jel také. Ale po několika mílích za ním běžel obrovský pekelný pes. Na blatech našli jeho mrtvé tělo a v dálce zaslechli zavytí psa, kterého předtím viděli u mrtvoly. Lidé od té doby říkali, že rod Baskervillů je prokletý, že je pronásledován pekelným psem.
  Sir Charles Baskervill má slabé srdce, ale každý večer se jde projít do zahrady. Jednoho dne je nalezen mrtvý a okolo těla se vyskytují obrovské psí stopy. Dr. Mortimer, jenž mrtvolu ohledá, se obrátí na Sherlocka Holmese s prosbou, aby případ vyřešil. Na hrad má přijet poslední dědic rodu - Henry Baskervill a samozřejmě je také ohrožen. Po celou dobu je u něj dr. Watson, který ho hlídá a podává Sherlockovi pravidelné zprávy, jak se věci vyvíjí a co se stalo.
  Barrymore věděl, proč byl sir Charles v noci své smrti v aleji. Prý čekal na nějakou ženu.Barrymore se svou paní našli za kamny ohořelý kousek dopisu, ve kterém se psalo, aby čekal v deset v noci u branky. O den později se Watson vydal nablata a potkal se tam s dr. Mortimerem, tem mu řekl o Frankladově dceři z Coome Tracey-Lauře Lyousové. Hery a Watson odjeli do Coome Tracey. Shůedali se s Laurou. Zdráhala se říct, že siru Charlesovi psala dopis, ale pak přiznala, ovšem neřekla, že na domluvenou schůzku nepřišla v soukromém zájmu. Prý dostala finanční pomoc k rozvodu od někoho jiného.
  Když se jednou večer vrací Watson z města, zahlédne na blatech muže. Vydá se za ním a zjistí, že je to Sherlock Holmes. Ten mu vypráví, jak se tam celou dobu ukrýval, aby mohl lépe vyhodnotit situaci. Přišel k závěru, ale nemá pro to žádný důkazy. Holmes zajistí, že vrah je soused pana Heryho Baskervilla- pan Stapleton. Jenže Stapleton chce zabít Henryho, aby získal jeho majetek, vymsylí plán, jak ho zavraždit.
  Jednoho večera jde sir Henry na večeři ke svým sousedům (sourozencům) Stapletovým. Ve skutečnosti to však jsou manželé a žijí zde pod jiným jménem. Sherlock díky obrazům předkům z rodu, které visí na hrabství, zjistí podrobnosti mezi panem Stapletonem a jedním z portrétů. Z portrétu Huga Baskervilla, který přivolal kletbu psa baskervilského, viděl Stapletona, to by vysvětlovalo jeho afektovanost o dědictví, a hlavně proti Henrymu. Hned je mu je jasný motiv.
  Pan Stapleton omylem však zabije utečence, nebyl to Henr, ale Holmesův soused, trestanec nothillský vrah, Selden. Watson si vzpomněl, že Henry dal své oblečení Barrymorovi a ten ho dal Seldenovi na útěk, a tyto šat ho stály život. Nejspíš byl vypuštěný pes ven na blata naučen na nějakou Henryho část oděvu- nejspíš na botu, která mu byla ukradena v hotelu. Holmes se Staletona pokusí chytit při činu, a tak pošle Henryho k Staletonovi na návštěvu a požádá ho, aby se vracel cestou domů po blatech. Právě ten večer, kdy má jít sir Henry přes blata sám, čekají Sherlock Holmes a Watsen za kameny, aby mohli útočícího psa zastřelit. To se jim povede a hned se vydávají zatknout Staletona. Jeho sestra- manželka jim ukáže tajnou cestu přes bažiny, jíž se nepochybě vydal. Objeví jen botu, což je důkaz, že Staleton utonul v bažinách. Sir Henry se vydá s dr. Mortimerem na ozdravovací výlet, aby se vzpamatoval ze šoku.
  Holmes s Watsonem byli zpět v Baker Street, Holems zjistil, že Staleton je syn Rodgera Baskervilla. Svou manželku vydával za svou sestru a přistěhoval se co nejblíže k možnému dědictví- Charlesovi ajeho majetku. Chtěl do toho zatáhnout svou manželku, ale ta ho odmítla, tak nastražil Lauru Lyousouvou. Charles se jí chtěl ujmout kvůli finanční otázce rozvodu. Onoho večera dojel pro psa, byl v časové tísni-Charles chtěl odejít, psa namazal fosforující pastou. Poštvaný pánem přeskočil branku- Charlese stihla srdeční choroba, a když k němu pes přiběhl a ucítil, že je již člověk mrtví, odvrátil se. Tím byla záhada o vraždě sira Charlese Baskervilla vyřešená.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama